Heb jij meer dan 100% nodig?

Als je het steeds heel druk hebt en het gevoel hebt dat je constant achter de feiten aan loopt, geeft dat een onbevredigend gevoel. Je wilt alles goed doen, maar daarvoor heb je te weinig tijd. Frustrerend!

Oefening

Ik heb een oefening voor je die je inzicht geeft in alles waar jij je aandacht aan geeft op dit moment en of het mogelijk is om al die dingen goed te doen in het vaste aantal uren van een week.

Stap 1: maak één lijst van alles in je omgeving waar jij tijd en aandacht aan geeft of moet/wil geven. Neem ook dingen op die nu ongewild geen tijd en aandacht krijgen. Splits de punten op je lijstje zo ver mogelijk uit. Denk bijvoorbeeld aan: ouders, kinderen, vrienden, werk, vrijwilligerswerk, sport, slaap, vrije tijd, huishouden etc.

Stap 2: Schrijf nu bij elk punt op je lijst hoeveel procent van je aandacht je daar op dit moment aan besteedt. Uiteraard kan je tijd en aandacht maximaal 100% zijn. Je zult dus wat moeten bijschaven en aanpassen om te zorgen dat het totaal uiteindelijk op 100% uitkomt. Het gaat hier om de situatie zoals die nú is.

Stap 3: Schrijf bij elk item hoeveel procent van je tijd/aandacht elk item zou moeten krijgen om het goed te kunnen doen en je er goed bij te voelen. Ook hier mag je maximaal op 100% uitkomen.

Deze oefening geeft je inzicht in het feit dat je beperkte tijd en aandacht hebt die je kunt verdelen over de mensen om je heen en de taken die je moet doen.

Stap 3 is waarschijnlijk een lastige. Waarschijnlijk kom je in de knoop: als je alles goed wilt doen, moet je elk punt op je lijstje voldoende aandacht geven en die tijd heb je simpelweg niet. Frustrerend!

Oplossing

Hoe los je dit op? Je kunt ervoor kiezen bepaalde zaken van je lijstje te schrappen of door anderen te laten doen: kost het schoonmaken van je huis je veel tijd, dan kan je ervoor kiezen een schoonmaakster in te huren. Een andere belangrijke tip: leer NEE zeggen! Elk nieuw beroep dat erop je gedaan wordt, zal ook weer tijd en aandacht van je vragen en waarschijnlijk heb je nu al nauwelijks genoeg tijd om alles voldoende aandacht te geven. NEE zeggen zorgt er in elk geval voor dat je lijstje niet nog langer wordt!

Bron: Get Everything Done and Still Have Time to Play van Mark Forster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>